Válaszunk az Európai Bizottság nyilvános konzultációjára

2. A leromlott állapotú ökoszisztémák helyreállításának felgyorsítása érdekében az EU-nak:

2.1.Jogilag kötelező erejű célokat kell kitűznie a tagállamok számára a leromlott ökoszisztémák helyreállítása érdekében.

 • Teljes mértékben egyetértek
 • Többé-kevésbé egyetértek
 • Nincs határozott véleményem
 • Nem igazán értek egyet
 • Egyáltalán nem értek egyet
 • Nem tudom / nincs véleményem

2.2. Jobb iránymutatást kell nyújtania a tagállamok számára a helyreállítási tervek és stratégiák kidolgozásához. 

 • Teljes mértékben egyetértek
 • Többé-kevésbé egyetértek
 • Nincs határozott véleményem
 • Nem igazán értek egyet
 • Egyáltalán nem értek egyet
 • Nem tudom / nincs véleményem

2.3.A rendelkezésre álló uniós finanszírozási lehetőségek helyreállítás céljából történő hatékonyabb kihasználásának előmozdítása

 • Teljes mértékben egyetértek
 • Többé-kevésbé egyetértek
 • Nincs határozott véleményem
 • Nem igazán értek egyet
 • Egyáltalán nem értek egyet
 • Nem tudom / nincs véleményem

2.4.Az ökoszisztéma helyreállításával és a fenntartható gazdálkodással kapcsolatos gazdasági ösztönzők és üzleti lehetőségek fejlesztésének előmozdítása

 • Teljes mértékben egyetértek
 • Többé-kevésbé egyetértek
 • Nincs határozott véleményem
 • Nem igazán értek egyet
 • Egyáltalán nem értek egyet
 • Nem tudom / nincs véleményem

2.9. Egyéb, kérjük adja meg:

Javaslatunk:

Az EU-nak új jogszabályt kell kidolgoznia, amely lehetővé teszi a természeti értékek táji léptékben történő helyreállítását, hogy fajgazdag, jól működő élőhelyek jöhessenek létre.

Our rationale:

3. Az alábbi kritériumok mennyire fontosak a helyreállítási prioritások meghatározása során?

Ökológiai hatékonyság: a helyreállítás a következőkhöz járul hozzá:   Kiemelt prioritás Mérsékelt prioritás Alacsony prioritás Egyáltalán nem prioritás Nincs véleményem / Nem tudom
A biodiverzitás szempontjából nagy értéket képviselő ökoszisztémák, élőhelyek vagy fajok egészségének javítása
A természeti területek összeköttetésének javítása (ökológiai folyosók, beleértve a migrációs útvonalakat is)
Az éghajlatváltozás hatásaival szembeni reziliencia javítása
Társadalmi előnyök: a helyreállítás a következő ökoszisztéma-szolgáltatásokhoz járul hozzá:
- az éghajlatváltozás mérséklése, beleértve a szénmegkötést
- az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás
- katasztrófakockázat-csökkentés (például az árvizek és viharok elleni védelem)
- víztisztítás
- vízmennyiség-szabályozás
- levegőminőségi szabályozás
- tápanyag-körforgalom
- a talaj termékenysége
- a génállomány fenntartása
- beporzás
- károsítók és betegségek elleni védekezés
- a halállományok fenntartása
- a természettel való kölcsönhatás előnyei az emberi egészségre és jólétre nézve
- multifunkcionalitás, azaz az egészséges ökoszisztémák azon képessége, hogy ökoszisztéma-szolgáltatások széles körét biztosítsák
- egyéb szolgáltatások
A helyreállítási intézkedések költséghatékonysága
Egyéb kritériumok

Kérjük, nevezze meg.

Javaslatunk:

A jogszabály kizárólagos célja az ökológiai funkciók és az élőhelyek közötti valódi kapcsolatok helyrállítása, az ökológiai rendszerek természetes működésének elősegítése, különös tekintettel a CO2 tárolásában és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban jelentős szerepet betöltő ökoszisztémákra.

Kérjük, nevezze meg.

Javaslatunk:

A jogszabálynak a jelenlegi földhasználat alapvető megváltoztatását kell céloznia, így lehetőség nyílhat működő ökológiai rendszerek helyreállítására. A termelő rendszerek - mezőgazdaság, talaj, erdészet, a halászat - fejlesztéseit más jogszabályokban kell meghatározni.

Our rationale:

4. A helyreállítás egy leromlott, károsodott vagy tönkrement ökoszisztéma helyreállításának elősegítése. Helyreállítási célokat többféle módon is meg lehet határozni. Kapcsolódhatnak az ökoszisztéma állapotának fokozatos javulásához vagy a jó állapot eléréséhez; az EU területének bizonyos százalékáig vagy az ökoszisztémák meghatározott mértékéig, ahol helyreállítási tevékenységeket kell végezni. A biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2030-ig teljesítendő uniós stratégiában foglalt helyreállítási kötelezettségvállalások ilyen különböző megközelítéseket tartalmaznak.Ön szerint hogyan kell meghatározni az uniós helyreállítási célokat (több válasz is lehetséges):

 • Általános uniós szintű helyreállítási célként valamennyi ökoszisztémára
 • Konkrét uniós szintű célkitűzésekként ökoszisztémánként vagy élőhelyenként
 • Konkrét uniós szintű célkitűzésekként fajonként vagy fajcsoportonként
 • Egyéb

Kérjük, nevezze meg.

Javaslatunk:

2030-ig helyre kell állítani az EU-s szárazföldi és tengeri ökoszisztémák 15%-át, és a folyók 15%-ának természetes folyását. A jogszabálynak tartalmaznia kell a 2030-as CO2-kibocsátási célokon túlmutató, a CO2 szint csökkentésére vonatkozó célkitűzést – a szénmegkötő élőhelyek helyreálltásával.

5. Az alábbi ökoszisztéma-típusok között van-e olyan, amelyet prioritásként kell kezelni az EU-n belüli helyreállítás tekintetében?

  Kiemelt prioritás Mérsékelt prioritás Alacsony prioritás Egyáltalán nem prioritás Nincs véleményem / Nem tudom
Városi ökoszisztémák,például városi zöldterületek és barnamezők
Agrár-ökoszisztémák,például gyepterületek, dehesa és montado területek, valamint tájképi elemek (a szántóföldeken is), például parlagon hagyott területek, védelmi sávok, sövények, kőfalak és tavak
Erdei ökoszisztémák, ideértve a természetes és féltermészetes erdőket és ültetvényeket is
Fenyérek és cserjések
Gyér növényzettel borított földek,például hegyi sziklás területek, tengerpartok és dűnék
Szárazföldi vizes élőhelyek,például mocsarak, tőzeglápok, nedves gyepterületek, folyami erdők, part menti területek és árterek
Talajökoszisztémák (városi, mezőgazdasági, erdészeti és egyéb szárazföldi ökoszisztémákon keresztül)
Édesvízi ökoszisztémák,például folyók és tavak
Tengeri ökoszisztémák,például tengerparti vizes élőhelyek, ivadéknevelő élőhelyek, sekély biogén építmények és mélyvízi korallok
Egyéb

Kérjük, nevezze meg.

Javaslatunk:

A helyreállítás meghatározása legyen egyértelmű, és a mezőgazdasági- és városi területek fejlesztését külön előírás szabályozza. Az új jogszabály összpontosítson a tőzeglápokra, vizes élőhelyekre, erdőkre, gyepekre, folyókra, árterekre, és a tengeri ökoszisztémákra.

Our rationale:

6. Ön szerint mennyire fontosak az alábbi tényezők és intézkedések a jövőbeli uniós helyreállítási célok teljesítésének biztosításához?

6.1. Annak meghatározása, hogy az uniós célkitűzéseket hogyan kell nemzeti hozzájárulásokra bontani, figyelembe véve a nemzeti sajátosságokat

 • Nagyon fontos
 • Mérsékelten fontos
 • Egyáltalán nem fontos
 • Nem tudom / nincs véleményem

Our rationale:

6.2. Annak előírása, hogy a tagállamok dolgozzanak ki nemzeti helyreállítási terveket

 • Nagyon fontos
 • Mérsékelten fontos
 • Egyáltalán nem fontos
 • Nem tudom / nincs véleményem

6.4. Mechanizmus bevezetése a célok megvalósítása terén elért eredményekről szóló rendszeres jelentéstételhez

 • Nagyon fontos
 • Mérsékelten fontos
 • Egyáltalán nem fontos
 • Nem tudom / nincs véleményem

6.6. Egyéb - kérjük, adja meg.

Javaslatunk:

Tudományos alapokon nyugvó, nemzeti szintű helyreállítási terveket kell készíteni, amelyek minőségét és következetességét az EB-nek kell értékelnie és jóváhagynia.

7. Milyen intézkedésekre van szükség a helyreállított ökoszisztémák hosszú távú jó állapotának biztosításához?

7.2. Hosszú távú nyomon követés és jelentéstétel a helyreállított ökoszisztémák állapotáról

 • Nagyon fontos
 • Mérsékelten fontos
 • Egyáltalán nem fontos
 • Nem tudom / nincs véleményem

7.3. Egyes helyreállított ökoszisztémák védett területté nyilvánítása

 • Nagyon fontos
 • Mérsékelten fontos
 • Egyáltalán nem fontos
 • Nem tudom / nincs véleményem

7.4. Egyéb - kérjük, adja meg.

Javaslatunk:

A jogszabálynak tartalmaznia kell a helyreállítás aktív (pl. gátak eltávolítása) és passzív (pl. halászat, fakitermelés tilalma) lehetőségeit. A helyreállítási tevékenységek a védett területeken és azokon kívül is végrehajthatók – ez esetben a tagállamoknak vállalniuk kell a helyreállított élőhelyek hosszú távú védelmét és fejlesztését.

8. Van-e egyéb hozzáfűznivalója?

Javaslatunk:

A tagországi helyreállítási terveknek be kell mutatniuk, hogy az intézkedések miképpen segítik az alábbi célokat:
A Natura 2000 területek összeköttetéseinek fejlesztése; az EU szárazföldi és tengeri területei 10%-ának fokozott védelmének biztosítása; az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és az éghajlatváltozás hatásainak mérséklése; a meglévő természetvédelmi jogszabályok célkitűzéseinek megvalósítása az azokat kiegészítő szabályozásokkal; részvételiség biztosítása.
A jogszabályban egyértelmű határidők kellenek a helyreállítási tervekre és intézkedésekre, a tervek Bizottság általi jóváhagyására, valamint az érintettek és a tudományos szakértők bevonására. Kulcsfontosságú legyen a helyreállítási intézkedések megvalósulásának, valamint a kitűzött biodiverzitás-célok elérésének monitorozása és a rendszeres tagállami beszámolók elkészítése.
Az új jogszabálynak támogatnia kell a meglévő uniós alapok felhasználását, és egy erre a célra dedikált ökológiai helyreállítási alap vagy eszköz létrehozását.
Az "Aláírom" gombra kattintva az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak szerint engedélyt adok egy EU fiók létrehozására annak érdekében,hogy részt vehessek az EU konzultációban. Tudomásul veszem, hogy néhány, itt megadott adatom továbbításra kerül az Európai Bizottság felé. Engedélyt adok az Európai Bizottság számára válaszom anonim módon történő közzétételére.
Olvassa el az Európai Bizottság számára, az Ön nevében elküldött válaszokat.
Ismeretlen hiba lépett fel, kérjük, próbálja újra később.
Kérjük minden *-gal jelölt mező kitöltését.
Ez az e-mail cím korábban már regisztrálásra került.
A folytatáshoz kérjük, fogadja el az Adatkezelési tájékoztatót.
Érvénytelen e-mail cím.
Kérjük, erősítse meg, hogy adatai helyesek.
Érvénytelen speciális karakter.
* Kötelezően kitöltendő mezők
104 188 ember már hallatta a hangját. Segítsen elérni a(z) 100 000 aláírást!

Köszönjük

Köszönjük, hogy csatlakozott hozzánk és segít a természet helyreállításában. Kérjük, segítsen, hogy minél több emberhez eljusson üzenetünk!
Töltse le a képet és ossza meg Instagramon.
Én már aláírtam az EU #RestoreNature kampányát. Te is megtetted már? restorenature.eu
share instagram
104 188 × Thank you · Tak · Danke · Ευχαριστούμε · Gracias · Kiitos · Merci · Hvala · Köszönjük · Grazie · Bedankt · Dziękuję · Obrigado · Mulțumim · Tack